O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť sme založili v roku 2012 so zámerom pôsobiť na trhu servisov požiarnotechnických zariadení, s hlavnou špecializáciou na protipožiarne dvere. Komplexnosť našich služieb dotvára kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov.

Požiarne dvere sú v súčasnosti najviac prehliadaným požiarnotechnickým zariadením z hľadiska profesionálneho výkonu kontroly a údržby podľa vyhlášky č. 478/2008 a zákona 314/2001 Z.z.

Každý si dnes uvedomuje význam kontroly hasiacich prístrojov a hydrantov. To sa však nedá povedať o požiarnych dverách. Ich údržba je často považovaná za nutné zlo, ktorú zvládne aj „domáci kutil s výbavou z „hypermarketu“.
Požiarne dvere sú pritom najpoužívanejším a v prípade požiaru prvým požiarnotechnickým zariadením (mimo EPS a SHZ), ktoré musí v praxi dokázať svoju funkčnosť. Mnoho vlastníkov a správcov objektov podceňuje túto skutočnosť neprofesionálnym alebo nedostatočným výkonom údržby požiarnych dverí. Zabúdajú na to, že časy keď požiarne dvere boli potiahnuté koženkou a mali kľučku a samozatvárač, sú dávno za nami.
Požiarne dvere sa dnes podobajú na veľmi sofistikované a v mnohých prípadoch elektronikou vybavené požiarnotechnické zariadenie. Požiarne dvere sú určite zložitejšie ako hydrant či hasiaci prístroj. Z praxe už poznáme požiarne dvere vybavené panikovými zámkami, elektromagnetmi napojenými na EPS, integrovanými hlásičmi, kartovými zámkami, nehovoriac o kombinácii bezpečnostnej, dymotesnej či zvukoizolačnej funkcie. Dvere na seba zobrali podobu multifunkčného požiarnotechnického zariadenia, ktoré ešte zďaleka nedosiahlo hranice svojich možností.
Lenže ktorý laik vie, akú časť môžem vymeniť a opraviť? Aký zásah môže urobiť bez toho, aby ovplyvnil funkciu požiarnych dverí? Aký komponent môže alebo nemôže vymeniť? Vie, že premazať niektoré zámky nemusí byť vôbec dobrý nápad? Málokto pozná európske normy o požiarnych dverách, ktoré podrobne riešia záves, zámok, sklo a prakticky každú súčasť dverí veľmi striktne.

Zajtra pritom môže byť neskoro

Požiarne dvere ako požiarnotechnické zariadenie potrebuje profesionálnu údržbu aj preto, že v prípade poistnej udalosti sa oň bude poisťovňa zaujímať na prvom mieste.

Vybrali sme si neľahkú cestu, na ktorej presadzujeme európske štandardy. Každá firma realizujúca údržbu požiarnotechnických zariadení by mala byť zaškolená výrobcom dverí a najlepšie aj výrobcami komponentov. V súčasnosti je naša spoločnosť preškolená a autorizovaná 14 výrobcami požiarnych dverí. Naše oprávnenia rozširujeme ďalej.

MÁM ZÁUJEM O VIAC INFORMÁCIÍ